Letra: Joaquim Sendra
Música: Joaquim Albiach

Obertes les portes de nostra Alquería
a temps arribàreu, amics del fallers,
que per obsequiar-vos lluix més el dia,
Valencia engalana de festa els carrers.

Amants nostres braços obrim afanyosos
volent acollir-vos a tots com germans;
vingau; acosteu-vos, estem anhelosos
d´unir amb les vostres les trémules mans.

La Falla Ciscar-Borriana
exemplar en tot moment,
a tots unix, agermana
per a sempre, fermament.

Així sens treva camina
a l´implus de l´ideal,
quan l´èxit ja s´endevina
amb ressons sublims, trianfals!

S´adornen del Barri balcons i façanes,
s´escolten festívols el trons maliners,
i belles falleres, gentils valencianes,
desfilen joioses pels nostres carrers.

Prodiga la Falla color, harmonia,
Satírica gràcia, en màgic esclat;
les traques escampen arreu l´alegria…
De goios i ventures reblix la Ciutat!

La Falla Ciscar-Borriana
exemplar… … etc. etc.