Valencià

Un set ciències per innovar,

un pilota quadra van inventar,

ni el València ni el Llevant,

saben per on començar.

 

Español

Un set de ciencias para innovar,

una pelota cuadrada van inventar,

ni el Valencia ni el Levante,

 

saben por dónde empezar.

 

English

A set of science to innovate,

a square ball go invent,

nor Valencia or Levante

 

know where to start.