AMOR AL TEATRE

En l´escenari un grup de peques estan representant una obra plena de màgia. Talía, la musa grega del teatre, de la comèdia s´asoma per a disfrutar de la posada en escena.

Tot preparat: actors, llums, escenografia, música ...

Que òbriga el teló, comença la funció!

AMOR AL TEATRO

En el escenario un grupo de bebes están representando una obra llena de magia. Talía, la musa griega del teatro de la comedia asoma para disfrutar de la puesta en escena.

Todo preparado: actores, luces, escenografía, música…

Que se habrá el telón, comienza la función!!

LOVE THE THEATRE 

On stage a group of babies are representing a work full of magic. Thalia, the Greek muse of comedy theater peeps to enjoy staging. 

All set: actors, lights, scenery, music ... 

The curtain there, begins!!