AMOR AL CINE

Hi havia una vega un xiquet que somiava en ser el protagonista d` una pel.licula romàntica com les d´abans. I al final poder besar a la xica.

Besos de mentida que pareixen veritat, és la fàbrica de somnis i la seua emotivitat.

AMOR AL CINE

Había una vez una niña que soñaba en ser la protagonista de una película romántica como las de antes. Y al final poder besar a la chica.

Besos de mentira que parecen verdad, es la fábrica de sueños y su emotividad. 

LOVE TO CINEMA 

There once was a girl who dreamed of being a star in a romantic movie as before. And at the end to kiss the girl. 

Kisses lie seem true, it is the dream factory and emotion.