AMOR A LA ESCULTURA

MIRON es gran escultor que acaba de crear el Discóbolo esta un poc indignat perquè la seua mare en molt d´amor està fent calceta per tapar les  vergonyes a les escultures.

L´escultor grec escultures fa despullades.
Perquè no passen fred, sa mare els posa bragues.
 

AMOR A LA ESCULTURA

MIRON es gran escultor que acaba de crea el Discóbolo esta un poco indignado porque su madre con mucho amor está haciendo para tapar las vergüenzas de los escultores.

El escultor crea esculturas, hace desnudos.

Porque no pasan frio, su madre les pone las bragas.

LOVE SCULPTURE 

MIRON is just great sculptor creates Discóbolo this a bit indignant that her mother lovingly being done to cover the shame of the sculptors. 

The sculptor creates sculptures, nudes ago. 

Why not go cold, his mother puts them panties.