AMOR A LA LITERATURA

JOANOT MARTORELL escriptor valencià. Està regant en molt d´amor als seus personatges més coneguts, Tirant i Carmesina, per a què cresquen i formen la seua il. lustre obra "Tirant lo Blanc".

L´escriptor posa sentiment, a l´hora de cultivar la teua ment.

AMOR A LA LITERATURA

JOANOT MARTORELL escritor valenciano. Esta regando con mucho amor a sus personajes mas conocidos, Tirant y Carmesina, para que crezcan y formen su ilustre obra “Tirant lo Blanc.

El escritor pone sentimiento, a la hora de cultivar su mente.

LOVE OF LITERATURE 

Eisner Valencian writer. This lovingly watering his most famous characters, Tirant and Carmesina, to grow and form their illustrious work "Tirant lo Blanc. 

The writer makes sense, when cultivating his mind.