Artista: Manuel Blanco Climent

Lema: "Cap al cap i casal"

Sección 1ªA